Inspringtheater op de Zonnekouter: zondag 20 april 2008, 16.00 uur

Dageraad over de akkers, interactief toneel voortbouwend op het Wervelboek van Luc Vankrunkelsven "Dageraad over de akkers, soja anders bekeken"

De Zonnekouter, An Verboven en Walter Coens, Vossenholstraat 9, Machelen a/d Leie

09/380 47 51 -0486/74 66 75 - dezonnekouter@skynet.be